Intensiven

Intensivutbildning efter personliga förutsättningar

1, 2, 4 eller 8 veckor? Traditionellt eller i lugn takt!

1joggares
2gyms
3veckors
4boules

Individuell intensivutbildning innebär att man gör hela utbildningsprocessen precis som vanligt, skillnaden är att utbildningen är under en kortare tid, fast anpassad utifrån dina förutsättningar.

När du bokar

När du bokar en personlig intensivutbildning skräddarsyr vi utbildningen så schemat anpassas efter din utbildningsnivå. Våra intensivutbildningsalternativ är alltså helt individuella utifrån elevens behov. En anpassad intensivutbildning kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att du kör 1-3 lektioner per dag under ett par veckor. Du kan även ha ett lugnare tempo, där du väljer att köra ett par lektioner i veckan.

Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på när du planerar din intensivutbildning är att du både har tid för körlektioner och möjligheten att läsa teori samtidigt. Däremot ligger det mycket eget ansvar och det är viktigt att du tillgodoser dina teorikunskaper ordentligt. Det är alltså viktigt att du pluggar intensivt hemma. Vi erbjuder information och filmer samt internetbaserade tester via elevcentralen där du även kan du se dina kommande körlektioner. Du kan boka om lektioner och följa din status i de praktiska o teoretiska momenten.

Vi vill att du bokar in dig i tid innan du påbörjar den intensiva perioden så att du redan en tid innan du börjar har kommit igång med teoristudierna för att vinna tid, teoristudierna kan du ju göra på distans utan att besöka skolan o ligga i på nätet där även boken finns digitalt!

Hur lång tid

Hur lång tid det tar att genomföra en anpassad intensivutbildning är som sagt högst individuellt.

Viktiga faktorer är:

  • Hur mycket förkunskaper du har.
  • Hur lätt du har för att lära dig.
  • Hur mycket tillgång till privat övningskörning du har.

Vi tvingar ingen att köra ett visst antal lektioner utan att du verkligen behöver dem. Antalet lektioner är helt individuellt. Vanligt är dock mellan 10-30 lektioner.

Testlektion

För att vi ska kunna ge dig vägledning till vilken utbildningstid som passar dig bäst, vill vi att du tar en testlektion. Där bedömer vi bl.a hur du styr/växlar/manövrerar bilen och hur lätt du har för att lära dig. Baserat på dina förutsättningar och kunskaper bokar vi teori och körprov efter 1, 2, 4 eller 8 veckor eller efter eget önskemål om längre utbildningstid. Samtidigt bokar vi även Risk1 & Risk2 (om du inte redan genomfört de utbildningarna, som är giltiga i 5 år).

Läs gärna mer om våra intensivupplägg här.