"KÖRKORTSBOKEN"

Vi kräver att våra elever använder "Körkortsboken" för att plugga körkortsteori inför deras kunskapsprov för att få boka provet med oss. Vi kräver även att eleven visar upp minst 3 godkända sluttest innan vi bokar provet.

Om eleven väljer annat sätt att plugga teori får de boka sitt kunskapsprov på egen hand.

 

APPENS UPPLÄGG

Appen kan användas på alla olika typer av skärmar - mobil, dator, surfplatta.

Som app kan du hitta appen på Google Play eller på App Store.
Via webbläsare hittar du den på www.kortkortsboken.se.

 

Teorin är uppdelad i 3 grundområden

  • Grund
  • Stad
  • Landsväg

 

Välj själv hur du vill plugga! 
Det finns tre olika gå tillväga när man pluggar i appen:

  • Läs
  • Öva
  • Svara

 

appar

I läsdelen går man igenom "Körkortsboken" som digital litteratur.
Appen använder sig av tydliga rubriker, delar och stycken.
Det blir enkelt att ta till sig och ta sig igenom materialet.

I "öva"-delen finns det interaktiva övningar, illustrationer och filmer för att hjälpa dig att förstå och träna in teorin så att den sitter till provet.

I "svara"-delen svarar man på olika instuderingsfrågor. Man får direkt återkoppling på om frågan blev besvarad rätt eller fel och vad rätt svar skulle vara.

 

I appen kan du även enkelt följa din egen progression.

 

Många elever är ute efter just testerna. "Körkortsboken" erbjuder ett antal olika typer av tester!

 • "Snabbtest", vilket innebär ett test med slumpmässiga frågor
 • Test med tidigare felaktigt besvarade frågor
 • Test med endast obesvarade frågor
 • "Skapa eget"
 • Sluttest

Alla testerna förrutom sluttesterna ger direkt återkoppling efter varje fråga.
Sluttesterna är utformade för att vara så lika Trafikverkets kunskapsprov som möjligt. Därför är dessa prov tidsbegränsade, har ett visst antal frågor, samt ger endast resultat efter avslutat test.

 

FÖRDELAR MED "KÖRKORTSBOKEN"

 • Testa gratis i 48 timmar
 • Plugga på ditt sätt - läs, öva, svara
 • Varierat innehåll - filmer, illustrationer, texter, bilder.
 • "Fortsätt där du slutade"
 • Materialet i appen är alltid uppdaterat, granskat av trafiklärare och kvalitetssäkrat
 • Du kan söka på specifika ord eller fraser för att hitta informationen du söker
 • Varje del och test är grundat och kopplat till Trafikverkets kursplan (teoriprovet)
 • "Klara provet"-garanti
  • Klarar du inte provet förlängs din period i appen kostnadsfritt