Krav på STR-skola

Krav på STR-skola

Viktigt! From 25/5 träder GDPR i kraft, en ny EU lag om personuppgiftshantering som bla innebär att vi måste registerera dig som elev för att få tillgång till teorifrågor mm digitalt. Vi måste hämta in personnummer, telefonnummer, mail mm. Det måste vi göra för att kunna kommunicera med dig och andra bokningar mm. Dina personuppgifter raderas efter avslutad utbildning, eller tidigare om du själv önskar det. Om du inte är aktiv under 6 månader arkiveras du automatiskt, skulle du vilja bli åter aktiv så får vi aktivera dig på nytt!! 

Det är också så att om eleven/kunden inte fyllt 18 år så måste målsman skriva en fullmakt att personen får gå kursen, blankett finns tillgänglig på skolan och kan fixas innan kursen eller strax före kursstart!

Om du endast är kund på tex introduktionsdkurs handledare/elev behöver vi endast personnummer för att registrera dig på kursen och ett telefonnummer för att kunna kontakta dig om det skulle vara något, sen arkiveras du automatiskt innom en månad.

Är du under 18 år så måste du ha en fullmakt från förälder/målsman som godkänner att du utbildar dig hos oss, fullmaktsblankett finns på trafikskolan för påskrift. Mer info kommer så fort det blir klart och även nya avtal som måste godkännas.

Vi följer självklart alla kraven från Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och vill även vara med och utveckla branschen i en positiv riktning.

Nedan följer de krav du som elev kan förvänta dig och ställa på en trafikskola tillhörande STR.

En STR-trafikskola ska:

 • Överlämna informationsfolder till alla kunder
 • Inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar
 • Genomgå företagsutbildning inom det interimistiska året
 • Besvara STR:s utsända enkäter
 • Tillhandahålla kunden en individanpassad utbildning med ett för kunden lämpligt material
 • Upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal

Vår informationsfolder följer alla krav och dessa är:

 • Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning och även en kostnadsberäkning av detta
 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och svårare situationer i trafiken
 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
 • Du får information om hur du på bästa sätt hanterar mörkerkörning

Du får tydlig information om:

 • Vilka tider lärarna är tillgängliga för körlektioner
 • Trafikskolans personal
 • Vilka tider som receptionen är bemannad
 • När och hur du kan göra körkortstester
 • STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner

Du får tydlig information om priser där det framgår:

 • Ordinarie pris
 • Körlektionens längd
 • Hur många teorilektioner som ingår i kursen
 • Hur lång tid varje enskild teorilektion omfattar
 • Vilket utbildningsmaterial som ingår

För mer information om detta, besök gärna www.str.se

Har du några synpunkter på vårt sätt att dela ut information, tveka inte på att höra av dig!