KRAV PÅ STR-SKOLA

Krav på STR-skola

Vi på Ljungkvists Trafikskola följer självklart alla kraven från Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR).
Vi vill vara med och utveckla branschen i en positiv riktning!

Nedan följer de krav du som elev kan förvänta dig och ställa på en trafikskola som tillhör STR.

 

En STR-trafikskola ska

 • Överlämna informationsfolder till alla kunder
 • Inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar
 • Genomgå företagsutbildning inom det interimistiska året
 • Besvara STR:s utsända enkäter
 • Tillhandahålla kunden en individanpassad utbildning med ett för kunden lämpligt material
 • Upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal

Vår informationsfolder följer alla krav och dessa är

 • Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning och även en kostnadsberäkning av detta
 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och svårare situationer i trafiken
 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
 • Du får information om hur du på bästa sätt hanterar mörkerkörning

 

Du får tydlig information om

 • Vilka tider lärarna är tillgängliga för körlektioner
 • Trafikskolans personal
 • Vilka tider som receptionen är bemannad
 • När och hur du kan göra körkortstester
 • STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner

 

Du får tydlig information om priser där det framgår

 • Ordinarie pris
 • Körlektionens längd
 • Hur många teorilektioner som ingår i kursen
 • Hur lång tid varje enskild teorilektion omfattar
 • Vilket utbildningsmaterial som ingår

 

För mer information besök gärna www.str.se

Har du några synpunkter på vårt sätt att dela ut information, tveka inte på att höra av dig!