RISKUTBILDNING 1

RISKETTAN


"RISKETTAN"

"Riskettan" är en av två obligatoriska riskutbildningar under en körkortsutbildning.
Utbildningen omfattar ämnena riskbeteende, trötthet, alkohol och droger.
TILL DENNA UTBILDNING KRÄVS FÖRANMÄLAN

riskutbildning, risketta, trafikskola, rattfylla

KOSTNAD

895:-

Priset inkluderar, utöver själva kursen, kurslitteratur och fika.
Utbildningen ingår i alla våra kompletta utbildningspaket.

 

NÄR UNDER UTBILDNINGEN?

Man kan välja att gå kursen när man vill under sin körkortsutbildning.
Det finns fördelar både med att gå "Riskettan" i ett tidigt skede i utbildningen och i ett senare skede av utbildningen.
Fördelarna med att gå kursen tidigt är att man snabbt får viktiga kunskaper om risker i vardagen och får en värdefull insyn i delar av teorin.
Fördelarna med att gå kursen i ett senare skede är att då har du erfarenhet från dina teoristudier och praktiska erfarenheter från körträningen. Då kan du bättre reflektera under riskutbildningen och koppla dina nya kunskaper till dina tidigare erfarenheter.

GENERELL INFORMATION OM KURSEN

 • Utbildningen är enbart teoretisk.
 • Kursen pågår i ca 3,5 timmar, inklusive raster.
 • För att bli godkänd krävs närvaro under hela kursen.
 • Alla deltagare bjuds på en god fika.

 

KURSENS SYFTE

 • Ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet, stress, samt andra riskbeteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
 • Eleven ska få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli.
 • Ge eleven kunskap om vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

KURSENS MÅL

 • Eleven ska efter utbildningen kunna se betydelsen av att ta avstånd från alkohol och droger i samband med körning
 • Eleven ska ha fått förståelse för vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

KURSENS INNEHÅLL

 • Riskfyllda beteenden
 • Trötthet och stress
 • Alkohol och andra droger
 • Riskers konsekvenser i trafiken 

VAD VI KRÄVER AV ELEVEN

 • Anländ till trafikskolan minst 15 minuter innan kursen startar
 • Giltig ID-handling för identifiering innan kursen
 • Betalning för kursen innan eller i samband med kursen

 

VAD myndigheterna KRÄVer

 • Aktivt deltagande under hela kursen, bl. a. under diskussioner, reflektioner och övningar.
 • Muntliga frågor från läraren under kursens gång för att kontrollera att eleverna tar till sig budskapet
 • Elever med språksvårigheter ska ha med sig en tolk som under kursen kan översätta vad som sögs, samt delge elevens tankegångar och reflektioner till övriga elever. Tolken kan vara vem som helst, bara personen kan båda språken.
  Det finns inget krav på att tolken ska vara legitimerad.

FÖRBEREDELSER INFÖR KURSEN

 • För att vara väl förberedd bör eleven läsa igenom avsnittet "Människan" i Körkortsboken, samt reflektera över innehållet. Läsningen ger eleven en förförståelse inför kursen, samt blir insatt i kraven som ställs på eleven under riskutbildningen.
 • Vi önskar även att eleven informerar våran personal om eventuell egen erfarenhet från allvarlig trafikolycka, rattfylla, alkoholism eller droganvändning i familjen eller bland närståenden. Detta för att kunna hjälpa och underlätta för eleven under utbildningen. Om eleven samtycker får hen delge sina egna erfarenheter för gruppen under kurstillfället.