Riskutbildning 1 & 2

Två obligatoriska riskutbildningar

Riskutbildning 1 (Risk 1:an)

Sedan den 1/9-2009 är Riskutbildning 1 (Risk 1:an) en obligatorisk del av körkortsutbildningen. Utbildningen omfattar ämnena riskbeteende, trötthet, alkohol och andra droger.

Till denna utbildning krävs föranmälan, och du måste ha med dig giltig legitimation till kursen.

 • Obligatorisk teoretisk utbildning för Personbil, behörighet B
 • Kurstiden är c:a 3,5 tim inklusive raster
 • För att bli godkänd krävs närvaro under hela kurstillfället
 • Kom senast 15 min innan kursstart för legitimering och betalning
 • Vi bjuder på fika
 • Max 16 deltagare

Pris 695:- inklusive kurslitteratur och fika (denna utbildning ingår i paketpriser fr om 1/1 2010)

Vad det gäller Risk 1:an så finns det fördelar att gå den både tidigt och sent i utbildningen. Tidigt för att snabbt få viktiga kunskaper för vardagen, sent för att ha erfarenhet från all teoriinlärning och praktisk erfarenhet från körträningen för att bättre kunna reflektera under riskutbildning 1 för att du då fått viss erfarenhet av att vistas i trafiken.

Kursens syfte

 • Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
 • Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kursens mål

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt förstå vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kursens innehåll

 • Riskfyllda beteenden
 • Trötthet
 • Alkohol och andra droger

Vad som krävs av eleven (uppsatta krav från myndigheten)

 • Vi kräver av eleven att denne deltar aktivt i reflektioner, diskussioner och värderingsövningar m m.
 • Vi kontrollerar genom muntliga frågor under kursens gång om eleven verkar ha tagit till sig budskapet.
 • Om eleven har språkförståelseproblem ska eleven ha med sig en tolk som under kursens gång kan översätta vad som sägs och delge gruppen elevens synpunkter till övriga elever. Tolken kan vara vem som helst, bara personen i fråga kan språken. Inget krav på legitimerad tolk.

Elevens förberedelse inför kursen

 • Eleven bör inför kursen förbereda sig genom att läsa igenom avsnittet "Människan" i Körkortsboken och reflektera över innehållet samt läsa igenom för att vara insatt i kraven som ställs på eleven för att bli godkänd så att inga missförstånd kan uppstå.
 • Vi önskar också att eleven informerar om egen erfarenhet från allvarlig trafikolycka, rattfylla, alkoholism i familjen och liknande för att vi ska kunna ta hänsyn till det under kurstillfället. Vid samtycke ska eleven även kunna delge dessa egna erfarenheter för gruppen.

Riskutbildning 2 (halkbana)

 • Obligatorisk praktisk/teoretisk utbildning för Personbil, behörighet B där fokus ligger mer på risker och mindre på sladdkunskaper och färdighet.
 • Effektiv teoretisk/praktisk utbildningstid 3 timmar.
 • Omkörningsövningar på vägen till och från Olofström när förhållandena medger det. (På många andra skolor hämtas man upp med buss till halkbanan i Ljungby och får därmed inte köra och göra omkörningar, men vi tycker det är väldigt viktigt att man får möjlighet till omkörningar under säkra omständigheter.)

Pris 2395:- inkl. 1000:- i avgifter till halkbanan, lunchbaguett och valfri dryck. Meddela om evenuella allergier i god tid.

Detta är en utbildning på 3 timmar varav 1,5 är på halkytan och 1,5 timmar är i lektionssal och i säkerhetshallen på Olofströms trafikövningsplats.

Vi övar omkörningar m m på väg till och från halkbanan, totalt sett 6,5 timmar.

För att få åka med till halkbanan krävs att du är i slutet av utbildningen och har kört såväl landsväg som motorväg. Detta för att det är upp till 4 elever i varje bil + läraren och därmed viktigt att alla har en tillräcklig kunskapsnivå med tanke på allas säkerhet.

Riskutbildning 1 och 2 genomförs vid separata tillfällen, dock ska Risk 2:an ske i slutet av din utbildning när du har c:a 1–3 veckor kvar till proven vid Trafikverket. Detta för att du ska ha god körvana för att klara riskutbildning 2 utan att tvingas åka dit en gång till.

Intressanta länkar:

halkbanan.com
körkortsportalen.se

Anmäl dig till Risk 1:an här

Risk2:an bokar din lärare åt dig när denne anser att du är redo.

Tänk då på att det är viktigt att du fyller i alla uppgifterna på både handledaren och eleven. Med andra ord så måste du skiva en ny anmälan för alla personer som ska deltaga på kursen för att vi ska kunna skriva ut intyg mm. Skriv även som text, vilket kurstillfälle ni vill komma på.

OBS GDPR! Genom att skicka iväg din anmällan ger du även tillåtelse att vi använder dina personuppgifter vid registrering av kursen på Transportsturelsens hemsida.

Det är viktigt att vi har personnummer och namn för intygsskrivandet som förbereds innan kursstart.

Obligatorisk föranmälan: telefon 0470-711813, besök receptionen, skicka mail till info@ljungkviststrafikskola.se eller använd formuläret nedan.

Behöver du sen boka av din anmälan så måste det ske senast fredagen innan kursdag, annars måste du betala din bokning ändå om det inte är giltig frånvaro så klart!!

Du kan med fördel boka och betala kursen via e-handeln så slipper du köa när du anländer till kursen, anmält, betalat och klart! Återstår bara att visa legitimation innan du tar plats!!

Ange önskat kursdatum i kommentarsfältet

Beställningsformulär

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Viktigt! From 25/5 trädde GDPR i kraft, en ny EU lag om personuppgiftshantering som bla innebär att vi informerar här om att vi måste hämta in personnummer för att kunna registera er på kursen och rapportera er till transportstyrelsen att ni genomfört kursen godkända samt ett telefonnummer för att kunna nå er om det skulle vara något vi behöver kontakta er om gällande kursen. Uppgifterna raderas sen efter en månad efter kursen om ni inte önskar annat! Elever som genomför fullständig utbildning arkiverasförst efter genomförd avslutad utbildning, eller om eleven önskas arkiveras av annan orsak sker det direkt.

Det är också så att om eleven/kunden inte fyllt 18 år så måste målsman skriva en fullmakt att personen får gå kursen, blankett finns tillgänglig på skolan och kan fixas innan kursen eller strax före kursstart!