RISKUTBILDNINGAR

Två obligatoriska riskutbildningar

 

Riskutbildning 1

"Riskettan"

Sedan den 1/9-2009 är Riskutbildning 1 en obligatorisk del av körkortsutbildningen.
Utbildningen omfattar ämnena riskbeteende, trötthet, alkohol och andra droger.

Till denna utbildning krävs föranmälan, ha med dig giltig legitimation till kursen.

Pris 895:- inklusive kurslitteratur och fika (utbildningen ingår i alla våra paketpriser)

Det finns fördelar både med att gå "Riskettan" i ett tidigt skede i körkortsutbildningen och i ett senare skede av utbildningen.
Fördelarna med att gå kursen tidigt är att man snabbt får viktiga kunskaper om vardagen och en insyn i delar av teorin. Fördelarna med att gå kursen i ett senare skede är att då har du erfarenhet från dina teoristudier och praktiska erfarenheter från körträningen. Då kan du bättre reflektera under riskutbildningen.

Generell information om kursen

 • Utbildningen är enbart teoretisk och obligatorisk för B-körkort.
 • Kursen pågår i ca 3,5 timmar, inklusive raster.
 • För att bli godkänd krävs endast närvaro under hela kursen.
 • Alla deltagare bjuds på en god fika.

 

Kursens syfte

 • Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet, stress, samt andra beteenden och faktorer som kan påverka körförmågan.
 • Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna som kan bli, samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kursens mål

 • Eleven ska efter utbildningen kunna se betydelsen av att ta avstånd från alkohol och droger i samband med körning, samt förstå vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kursens innehåll

 • Riskfyllda beteenden
 • Trötthet och stress
 • Alkohol och andra droger

Vad vi kräver av eleven

 • Anländ till trafikskolan minst 15 minuter innan kursen startar
 • Giltig ID-handling med för identifiering innan kursen
 • Betalning för kursen innan eller i samband med kursen

 

Vad som krävs av eleven (krav från myndighet)

 • Eleven ska delta aktivt under hela kursen i reflektioner, diskussioner, värderingsövningar osv.
 • Vi kontrollerar genom muntliga frågor under kursens gång om eleven tagit till sig budskapet.
 • Om eleven har språkförståelseproblem ska eleven ha med sig en tolk som under kursens gång kan översätta vad som sägs och delge gruppen elevens synpunkter till övriga elever. Tolken kan vara vem som helst, bara personen kan båda språken. Det finns inget krav på att tolken ska vara legitimerad.

Elevens förberedelse inför kursen

 • För att vara väl förberedd bör eleven läsa igenom avsnittet "Människan" i Körkortsboken, samt reflektera över innehållet. Läsningen ger eleven en förförståelse inför kursen, samt blir insatt i kraven som ställs på eleven under riskutbildningen.
 • Vi önskar även att eleven informerar våran personal om eventuell egen erfarenhet från allvarlig trafikolycka, rattfylla, alkoholism eller droganvändning i familjen eller liknande. Detta för att kunna hjälpa och underlätta för eleven under utbildningen. Om eleven samtycker får hen delge sina egna erfarenheter för gruppen under kurstillfället.

Riskutbildning 2

"Halkbanan"

Generell information om kursen

 • Utbildningen är både praktisk och teoretisk, samt obligatorisk för B-körkort.
 • Kursen har stort fokus på risker, och mindre fokus på sladdkunskaper.
 • Utbildningstiden på övningsplatsen är ca 3 timmar. Ca 1,5 timme är praktisk på halkyta, och ca 1,5 timme spenderas i lektionssal och i säkerhetshall på Olofströms trafikövningsplats.
 • Totalt sett är man iväg ca 6,5 timmar under kursdagen.
 • Övningsplatsen ligger i Olofström och eftersom vi utgår från Växjö så blir det en del tid på vägen. Under den här tiden får eleverna turas om att sitta bakom ratten. Eftersom vi alltid kör med två övningsbilar med elever till halkbanan utförs även omkörningsövningar på vägen, då förhållandena tillåter såklart. Detta ger extra träning under kursdagen.

Pris 2595:- inkl. 1000:- i avgifter till Olofströms trafikövningsplats, lunch (baguett) och valfri dryck.
Meddela om eventuella allergier eller matpreferenser när du bokar tiden.

För att få åka med till halkbanan krävs att du är i slutet av din körkortsutbildning och har kört såväl landsväg som motorväg. Detta för att det är upp till 4 elever i varje bil, samt läraren och därmed viktigt att alla har en tillräcklig kunskapsnivå för allas säkerhet.

Riskutbildning 1 och 2 genomförs vid separata tillfällen, däremot ska Risktvåan ske i slutet av din utbildning när du har ca 2–4 veckor kvar till proven vid Trafikverket. Detta för att du ska ha god körvana för att klara riskutbildning 2 utan att tvingas åka dit en gång till.

Intressanta länkar:

halkbanan.com
körkortsportalen.se

Anmäl dig till Riskettan här

Risktvåan bokar din lärare åt dig när han anser att du är redo.

Tänk då på att det är viktigt att du fyller i alla uppgifterna på både handledaren och på eleven. Med andra ord så måste du skriva en anmälan för varje person som ska delta på kursen. Detta är för att vi på skolan ska kunna skriva ut intyg m.m. Ange även vilket kurstillfälle ni önskar i kommentarsfältet.

Det är viktigt att vi har personnummer och namn för intygsskrivandet som förbereds innan kursstart.

Obligatorisk föranmälan
Det finns flera alternativ för anmälan. Ring oss på telefon 0470-71 18 13, besök receptionen, skicka mail till info@ljungkviststrafikskola.se eller använd formuläret nedan.

Behöver du avboka din anmälan så måste det ske senast fredagen innan kursdag, annars måste vi debitera dig för din bokning. Avbokar du i tid och/eller har giltig frånvaro kommer vi såklart inte debitera dig.

Du kan med fördel boka och betala kursen via e-handeln så slipper du köa när du anländer till kursen! Återstår bara att visa legitimation innan du tar plats. Lite VIP-känsla!

OBS GDPR! Genom att skicka iväg din anmällan ger du även tillåtelse att vi använder dina personuppgifter vid registrering av kursen på Transportsturelsens hemsida.

Beställningsformulär

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ