KURSÖVERSIKT

Här nedan ser du aktuellt schema för de olika teoriutbildningarna på Ljungkvists trafikskola

Teorilektion 1 – 6 står för de olika lektionerna som teorikursen delas in i.

Under schemat finns information om innehållet för varje teorilektion.

Du är välkommen att hoppa in och vara med på den kurs som redan pågår eftersom det är separata ämnen varje gång.
Du är även välkommen att gå kursen flera gånger!

OBS! Föranmälan gäller till samtliga utbildningar nedan eftersom vi måste registrera dig. "Drop in" är därav tyvärr inte möjligt.

Föranmälan kan göras genom att besöka receptionen, via telefon 0470-711813 eller via mail info@ljungkviststrafikskola.se.

Om eleven inte fyllt 18 år än så måste deras vårdnadshavare skriva på en fullmakt att personen får gå kursen.
Fullmaktsblankett finns tillgänglig i receptionen och kan skrivas innan kursen eller i samband med kursstart!

Under schemat nedan finns förberedelseinstruktioner att göra inför varje teoritillfälle. 

Vecka Teori
(måndag kl. 16-18)
Risketta Introduktionsutbildning
(för handledare och elev)
37Teorilektion 2
38Teorilektion 3Risketta tisdag 19/9 kl 15.00 - 18.30Introduktionsutbildning söndag 24/9 kl 17.30 - 21.00
39Teorilektion 4
40Teorilektion 5Risketta tisdag 3/10 kl 15.00 - 18:30Introduktionsutbildning söndag 8/10 kl 17.30 - 21.00
41Teorilektion 6
42Teorilektion 1Risketta tisdag 17/10 kl 15.00 - 18.30Introduktionsutbildning söndag 22/10 kl 14:30 - 18:00
43Teorilektion 2
44Teorilektion 3Risketta tisdag 31/10 kl 15.00 - 18.30
45Teorilektion 4Introduktionsutbildning söndag 12/11 kl 14.30 - 18.00
46Teorilektion 5Risketta tisdag 14/11 kl 15.00 - 18.30
47Teorilektion 6
48Teorilektion 1Risketta tisdag 28/11 kl 15.00 - 18.30Introduktionsutbildning söndag 3/12 kl 14.30 - 18.00
49Teorilektion 2
50Teorilektion 3Risketta tisdag 12/12 kl 15.00 - 18.30Introduktionsutbildning söndag 17/12 kl 14.30 - 18.00

Förberedelseinstruktioner för teorilektioner och självstudier på Ljungkvists Trafikskola

 

Teorilektion 1 ” Bilen – Olycksplatsen” (moment 1-6)” (2x60 minuter)

Vi går översiktligt igenom hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du själv ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har och grunderna för ”första hjälpen” vid olycksplats, samt olycksstatistik. Sist men inte minst, bakomliggande faktorer till varför olyckor sker.

Förberedelse: Läs sidorna 113-147 i Körkortsboken. 

 

 

Teorilektion 2  ”Miljön – Ecodriving (moment 1-16)" (2x60 minuter)

 

Vi går igenom hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan såväl lokalt som globalt och fördjupar oss i hur körsättet Ecodriving går till.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 212-237.

 

 

Teorilektion 3 ”Inledande körning (moment 7-9)”(2x60 minuter)

 

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna, alla vägmärken och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning. Vi tar också upp de speciella problem som finns på mindre landsvägar samt regler för korsning med järnväg. Vi avslutar med viltfaran.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 30-40, 98-103.

Teorilektion 4  "Stadskörning (moment 10)”(2x60 minuter)

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra, är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 29-73.

 

Teorilektion 5 ”Landsvägskörning (moment 11-12)”(2x60 minuter)

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken och vad som är viktigt vid färd utomlands med bilen.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 75-111.

 

Teorilektion 6 ”Mörker och halka (moment 13-14)” (2x60 minuter)

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken 149-163.

                                                                           

Kunskapskontroll - Självstudier

Den teoretiska utbildningen består av två delar. En del med lärarledda teorilektioner och en del med självstudier.

 

På Trafikverket kommer du  att ställas inför datafrågor med eller utan ljudstöd. Där finns det möjlighet att göra provet på andra språk och det finns möjlighet till förlängd tid och möjlighet till muntligt prov.
För att få möjlighet att göra provet på annat språk eller med förlängd tid alternativt muntligt prov, så måste du göra en särskild ansökan som vi kan hjälpa dig med. Vi gör då ett test för att se vilken hjälp just du kan ha behov av.  Utredningskostnaden är 1000:- och tar ca 60 minuter att genomföra.
Resultaten skickas till Trafikverket som beslutar på vilket sätt du får genomföra ditt prov.     

 

Lycka till!