Här nedan ser du aktuellt schema för de olika teoriutbildningarna på Ljungkvists trafikskola

1 – 6 står för de olika teorilektionerna

introduktionskurser för handledare/elev.

Risk1:an har vi på dagtid. Under schemat står innehållet för varje teorikväll.

Du är också så klart välkommen att hoppa in och vara med på den kurs som pågår nu eftersom det är separata ämnen varje gång, och du är så klart även välkommen att gå kursen flera gånger!!

OBS! Föranmälan gäller till samtliga utbildningar nedan eftersom vi måste registrera dig. "Drop in" är tyvärr inte möjligt.

Föranmälan till receptionen telefon 0470-711813 eller besök receptionen eller skicka mail till: info@ljungkviststrafikskola.se.

Viktigt! From 25/5 träder GDPR i kraft, en ny EU lag om personuppgiftshantering som bla innebär att vi måste registerera dig som elev för att få tillgång till teorifrågor mm digitalt. Hämta in personnummer, telefonnummer, mail måste vi göra för att kunna kommunicera med dig och andra bokningar mm. Dina personuppgifter raderas efter avslutad utbildning, eller tidigare om du själv önskar det. Om du inte är aktiv under 6 månader arkiveras du automatiskt, skulle du vilja bli åter aktiv så får vi aktivera dig på nytt!! 

Det är också så att om eleven/kunden inte fyllt 18 år så måste målsman skriva en fullmakt att personen får gå kursen, blankett finns tillgänglig på skolan och kan fixas innan kursen eller strax före kursstart!

 

Under schemat nedan följer förberedelseinstruktioner för de olika teorilektionerna!!

Vecka Teorikurser (måndagar 16:00-18:00 ) Risk1:a Introduktionsutbildningar ( för handledare och elev)
4Teoriutbildning 1Risk1:a tisdagen den 24/1 kl 15:00-18:30Introduktionsutbildning söndagen den 29/1 kl 14:30-18:00
5Teoriutbildning 2
6Teoriutbildning 3Risk1:a tisdagen den 7/2 kl 15:00-18:30
7Teoriutbildning 4
8Teoriutbildning 5Risk1:a tisdagen den 21/2 kl 15:00-18:30Introduktionsutbildning söndagen den 26/2 kl 14:30-18:00
9Teoriutbildning 6
10Teoriutbildning 1Introduktionsutbildning söndagen den 12/3 kl 14:30-18:00
11Teoriutbildning 2
12Teoriutbildning 3Risk1:a tisdagen den 21/3 kl 15:00-18:30Introduktionsutbildning söndagen den 26/3 kl 14:30-18:00
13Teoriutbildning 4
14Teoriutbildning 5Risk1:a tisdagen den 4/4 kl 15:00-18:30
15
16
17Teoriutbildning 6
18
19

Förberedelseinstruktioner för teorilektioner och självstudier på Ljungkvists Trafikskola

 

Teorilektion 1 ” Bilen – Olycksplatsen” (moment 1-6)” (2x60 minuter)

Vi går igenom översiktligt hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har och grunderna för ”första hjälpen” vid olycksplats och olycksstatistik är också en viktig insikt vi går igenom, samt bakomliggande faktorer till varför olyckor sker.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 113-147.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnitten ”körställning, inledande manövrering, växling, lutning, manövrering, funktion och vård samt människan”.

 

Teorilektion 2  ”Miljön – Ecodriving (moment 1-16)" (2x60 minuter)

Vi går igenom hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan såväl lokalt som globalt och fördjupar oss i hur körsättet Ecodriving går till.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 212-237.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnittet ”miljön”

 

Teorilektion 3 ”Inledande körning (moment 7-9)”(2x60 minuter)

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna, alla vägmärken och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning. Vi tar också upp de speciella problem som finns på mindre landsvägar samt regler för korsning med järnväg. Vi avslutar med viltfaran.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 30-40, 98-103.

Kunskapskontroll: Efter lektionen gör du delprovet ”Inledande körning”.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnitten ”samordning bromsning, mindre samhälle och mindre landsväg”.

Teorilektion 4  "Stadskörning (moment 10)”(2x60 minuter)

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra, är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 29-73.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnittet ” stad”

 

Teorilektion 5 ”Landsvägskörning (moment 11-12)”(2x60 minuter)

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken och vad som är viktigt vid färd utomlands med bilen.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken på sidorna 75-111.

Förberedelse Elevcentralen digitalt :Gör avsnitten ”landsväg , högfartsväg”.

 

Teorilektion 6 ”Mörker och halka (moment 13-14)” (2x60 minuter)

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till.

Förberedelse: Läs i Körkortsboken 149-163.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnitten ”mörker, halt väglag och riskutbildning 2”

                                                

                                                        ”Riskutbildning 1” (3x65 minuter)

Alla vet att man ska vara nykter, hålla hastigheten och ha bilbältet på sig när man kör. Trots detta så sker det varje dag tusentals körningar där föraren är onykter, kör för fort eller saknar bälte. Vad beror det på att många förare anser sig ha en självklar rätt att utsätta andra för dödlig fara?

Och vad beror det på att många passagerare åker med? På den här teorilektionen diskuterar vi dessa frågor och du kommer genom värderingsövningar att få ta ställning till intressanta frågeställningar.

Detta är ett obligatoriskt moment som alla som tar körkort måste göra. Detta teoripass ligger utanför den ordinarie teorikursen och du måste anmäla dig till den separat och betala separat för den. Lämpligt att göra detta teoripass är dock i slutet av utbildningen.

Förberedelse: Läs i körkortsboken på sidorna 179- 216 . Gör också instuderingsuppgifterna ”Riskutbildning 1”.

Förberedelse Elevcentralen digitalt: Gör avsnittet ”riskutbildning 1”. 

 

                   

                                                                           Kunskapskontroll - Självstudier

 

Den teoretiska utbildningen består av två delar. Lärarledda teorilektioner och en del med självstudier.

Kunskapskontrollen via elevcentralen är indelad i två steg: Frågor i alla moment efter det sluttest  

 

* Välj ”Teori” i huvudmenyn, därefter ”Plugga”. Utför alla instuderingsfrågorna tills du blir 100 % godkänd. Vid fel besvarade frågor nollställ testet och börja om på nytt.

* Välj ”Sluttest” i menyn. Sluttestet innehåller 65 frågor från alla avsnitt.  För att bli godkänd måste du ha minst 58 rätt besvarade . För att utföra testet har du 50 minuter på dig men du kan lägga till extra minuter. Du ska ha minst tre godkända sluttest.

.”Snabbtest” som du hittar i menyn och besvara på slumpmässig valda frågor från alla avsnitt.

För att öva ytterligare kan du välja att göra:

. ”Anpassat test” Anpassa testet till dina färdigheter. Där du kan själv välja antalet frågor och avsnitt testet ska inneha.

. Till sist kan du välja ”Vägmarken” i menyn och öva på vägmarken och vägmarkeringar.

 

 

På Trafikverket kommer du  att ställas inför datafrågor med eller utan ljudstöd. Där finns det möjlighet att göra provet på andra språk och det finns möjlighet till förlängd tid och möjlighet till muntligt prov. För att få möjlighet att göra provet på annat språk eller med förlängd tid alternativt muntligt prov, så måste du göra en särskild ansökan som vi hjälper dig med. Vi gör då ett test för att se vilken hjälp just du kan ha behov av. Utredningskostnaden är 1000:- och tar ca 60 minuter att genomföra. Resultaten skickas sedan för bedömning till Trafikverket som beslutar på vilket sätt du kommer att få genomföra provet.                          

 

Lycka till!