Här nedan ser du aktuellt schema för de olika teoriutbildningarna på Ljungkvists trafikskola

1 – 6 står för de olika teorilektionerna

introduktionskurser för handledare/elev.

Risk1:an har vi på dagtid. Under schemat står innehållet för varje teorikväll.

Du är också så klart välkommen att hoppa in och vara med på den kurs som pågår nu eftersom det är separata ämnen varje gång, och du är så klart även välkommen att gå kursen flera gånger!!

OBS! Föranmälan gäller till samtliga utbildningar nedan eftersom vi måste registrera dig. "Drop in" är tyvärr inte möjligt.

Föranmälan till receptionen telefon 0470-711813 eller besök receptionen eller skicka mail till: info@ljungkviststrafikskola.se.

Viktigt! From 25/5 träder GDPR i kraft, en ny EU lag om personuppgiftshantering som bla innebär att vi måste registerera dig som elev för att få tillgång till teorifrågor mm digitalt. Hämta in personnummer, telefonnummer, mail måste vi göra för att kunna kommunicera med dig och andra bokningar mm. Dina personuppgifter raderas efter avslutad utbildning, eller tidigare om du själv önskar det. Om du inte är aktiv under 6 månader arkiveras du automatiskt, skulle du vilja bli åter aktiv så får vi aktivera dig på nytt!! 

Det är också så att om eleven/kunden inte fyllt 18 år så måste målsman skriva en fullmakt att personen får gå kursen, blankett finns tillgänglig på skolan och kan fixas innan kursen eller strax före kursstart!

 

Under schemat nedan följer förberedelseinstruktioner för de olika teorilektionerna!!

Vecka Teorikurser Risk1:a Introduktionsutbildningar ( för handledare och elev)
32Introduktionsutbildning söndagen den 14/8 kl 17:30-21:00
33
34Risk1:a tisdagen den 23/8 kl 15:00-18:30
35Teoriutbildning 1
36Teoriutbildning 2Risk1:a tisdagen den 6/9 kl 15:00-18:30
37Teoriutbildning 3
38Teoriutbildning 4Risk1:a tisdagen den 20/9 kl 15:00-18:30Introduktionsutbildning söndagen den 25/9 kl 17:30-21:00
39Teoriutbildning 5
40Teoriutbildning 6Risk1:a tisdagen den 4/10 kl 15:00-18:30Introduktionsutbildning söndagen den 9/10 kl 17:30-21:00
41Teoriutbildning 1
42Teoriutbildning 2
43Teoriutbildning 3
44Teoriutbildning 4
45Teoriutbildning 5
46Teoriutbildning 6
47

Förberedelseinstruktioner för teorilektioner och självstudier på Ljungkvists Trafikskola

Informationslektion ( 1 x 30 minuter)

På denna lektion får du veta hur vår utbildning är upplagd och vilka rutiner vi har på vår trafikskola. Du får veta reglerna kring övningskörning och körkort. Du får också veta vilka krav du kan ställa på oss och vilka krav vi kommer att ställa på dig. Vi visar våra läromedel och vi går igenom en del grundläggande uttryck och begrepp. Dessutom ägnar vi mycket tid till att gå igenom vår hemsidas alla funktioner som vi hoppas kommer underlätta ditt körkortstagande.
Förberedelse: Tag med allt material du har fått till lektionen så går vi igenom hur det används. Läs i boken "Trafikens grunder" på sidorna 11-34 och i boken "Köra bil" på sidorna 7-17.

Förberedelse  Digitalt: Gör avsnittet "informationslektion".

Teorilektion 1 " Bilen - olycksplatsen" (moment 1-6)" (2 x 60 minuter)

Vi går igenom grundläggande hur bilen ska köras och diskuterar översiktligt hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har. Läs och svara på frågorna i boken "Köra bil" på sidorna 19-133 samt läs på sidorna 37-79 i boken "Trafikens grunder".

Förberedelse Digitalt: Gör avsnitten "körställning, inledande manövrering, växling, lutning, manövrering, funktion och vård samt människan".

Teorilektion 2 " Miljön och ecodriving" moment 1-16 (2 x 60 minuter)

Denna lektion handlar om trafikens påverkan av miljön och hur vi alla kan påverka så miljöproblemen minskar samt hur körsättet ecodriving går till och hur en modern bil ska köras idag. Läs och svara på frågorna i boken "Köra bil" på sidorna 135-139 samt läs på sidorna 81-97 i boken "Trafikens grunder"

Förberedelse Digitalt: Gör avsnittet "miljön"

Teorilektion 3 "Inledande körning (moment 7-9)" (2 x 60 minuter)

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna, alla vägmärken och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning. Vi tar också upp de speciella problem som finns på mindre landsvägar samt regler för korsning med järnväg. Vi avslutar med viltfaran. Läs och svara på frågorna i boken " Köra bil" på sidorna 141-181 samt läs på sidorna 99-215 i boken "Trafikens grunder".

Förberedelse Digital: Gör avsnitten "samordning bromsning, mindre samhälle och mindre landsväg".

Teorilektion 4 " Stadskörning (moment 10)" (2 x 60 minuter)

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra, är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem. Läs och svara på frågorna i boken "Köra bil"på sidorna 183-199 samt läs på sidorna 217-267 i boken "Trafikens grunder".

Förberedelse: Gör avsnittet "stad"

Teorilektion 5 " Landsvägskörning (moment 11-12)" (2 x 60 minuter)

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken och vad som är viktigt vid färd utomlands med bilen.Läs och svara på frågorna i boken "Köra bil" på sidorna 201-219 samt läs på sidorna 269-317 i boken "Trafikens grunder".

Förberedelse Digitalt: Gör avsnitten "landsväg och högfartsväg".

Teorilektion 6 " Mörker och halka (moment 13-14) " (2 x 60 minuter)

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till. Vi avslutar med att gå igenom rutiner inför proven på trafikverket. Läs och svara på frågorna i boken "Köra bil" på sidorna 221-235 samt läs på sidorna 319-345 i boken "Trafikens grunder".

Förberedelse Digitalt: Gör avsnitten " mörker, halt väglag och riskutbildning 2".

"Riskutbildning 1" (3 x 65 minuter)

Alla vet att man ska vara nykter, hålla hastigheten och ha bilbältet på sig när man kör. Trots detta så sker det varje dag tusentals körningar där föraren är onykter, kör för fort eller saknar bälte. Vad beror det på att många förare anser sig ha en självklar rätt att utsätta andra för dödlig fara?
Och vad beror det på att många passagerare åker med? På den här teorilektionen diskuterar vi dessa frågor och du kommer genom värderingsövningar att få ta ställning till intressanta frågeställningar.
Detta är ett obligatoriskt moment som alla som tar körkort måste göra. Detta teoripass ligger utanför den ordinarie teorikursen och du måste anmäla dig till den separat och betala separat för den. Lämpligt att göra detta teoripass är dock i slutet av utbildningen, men kan också göras tidigt för att snabbt få kunskaper i ämnet. Läs i körkortsboken på sidorna 179-216.

Förberedelse Digitalt: Gör avsnittet " riskutbildning1".

Kunskapskontroll - Självstudier

Kunskapskontrollerna gör du via elevcentralen.se eller via appen körkort nu
För att underlätta din vardag så kan du göra kunskapskontrollen via vår hemsida med frågor via Internet. Vi har självklart även datorer på trafikskolan som du kan använda fritt.
All personal på trafikskolan är utbildad till att ge rätt hjälp till dyslektiker. Det finns specialutvecklat material för att kunna hjälpa den som har särskilda behov såsom dataprogram med ljud och böcker.
Den teoretiska utbildningen består därmed av två delar, dels lärarledda teorilektioner och dels en kunskapskontrollerande del med självstudier.

Förberedelse Digitalt: "köra bil": Gör avsnittet "sluttest på varje utildningsmoment".

När du sedan är klar att göra provet på Trafikverket så kommer du även där att ställas inför datafrågor med eller utan ljudstöd som är likartade de frågor som du ställs inför på trafikskolan. Där finns det möjlighet att göra provet även på andra språk och det finns möjlighet till förlängd tid och även möjlighet till muntligt prov. För att få göra provet med förlängd tid, alternativt muntligt prov, så måste du göra en särskild ansökan om det och göra en utredning för vilka speciella behov av hjälp just du har,vilket vi hjälper dig med. Utredningen kostar 1000:- att göra och tar ca 1 timma att genomföra.

Lycka till!