TEORIKURS

TEORIKURSEN

Kursen omfattar 6 teorilektioner där eleverna får fördjupas sig i teori, diskutera och ställa frågor.
Kursen är inte obligatorisk, men något vi verkligen rekommenderar då alla har nytta av den och kursen ger en bra grund inför teoriprovet.

Lektionerna hålls i våran teorisal på skolan på måndagar kl. 16.00-18.00. Det bjuds alltid på fika i receptionen som eleverna får ta del av i pausen eller ta med sig in i salen.

Har man köpt "Teoripaketet" eller något av våra kompletta utbildningspaket så ingår inte bara hela kursen utan även all litteratur man kan behöva under körkortsutbildningen.
Vill man utöver det köpa tillgång till digitala böcker och online tester kan man köpa abonnemang  HÄR.

 

 

TEORIKURS - bild - hemsida

LEKTIONSÖVERSIKT

Lektion 1: "Bilen - olycksplatsen" (körmoment 1-6)

Vi går översiktligt igenom hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du själv ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har och grunderna för ”första hjälpen” vid olycksplats, samt olycksstatistik. Sist men inte minst, bakomliggande faktorer till varför olyckor sker.

Förberedelse: Läs sidorna 113-147, 260-267 i Körkortsboken. 

 

Lektion 2: "Miljön - ecodriving" (körmoment 1 - 16)

Vi går igenom hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan såväl lokalt som globalt och fördjupar oss i hur körsättet Ecodriving går till.

Förberedelse: Läs sidorna 212-237 i Körkortsboken. 

 

Lektion 3: "Inledande körning och vilt" (körmoment 7-9)

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna, alla vägmärken och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning. Vi tar också upp de speciella problem som finns på mindre landsvägar samt regler för korsning med järnväg. Vi avslutar med viltfaran.

Förberedelse: Läs sidorna 29-39, 102-103 i Körkortsboken. 

 

Lektion 4: "Stadstrafik" (körmoment 10)

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra, är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Förberedelse: Läs sidorna 29-65 i Körkortsboken. 

 

Lektion 5: "Landsvägskörning" (körmoment 11-12)

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken och vad som är viktigt vid färd utomlands med bilen.

Förberedelse: Läs sidorna 75-105 i Körkortsboken.

 

Lektion 6: "Mörker och halka" (körövning 13-14)

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till.

Förberedelse: Läs sidorna 149-177 i Körkortsboken.