GDPR OCH KÖPVILLKOR

GDPR - Dataskyddsförordningen

De flesta har troligen hört talas om GDPR vid det här laget, men vad innebär det egentligen?

GDPR infördes av EU under 2018 och innebär ett nytt regelverk för för behandling av personuppgifter.
Grundregelerna inom GDPR är att man ska informera när man sparar personuppgifter, personuppgifterna får endast sparas för ett specifikt ändamål, samt att de inte får sparas längre än nödvändigt och att uppgifterna inte får lämnas ut till någon utomstående.

För er som elever på en trafikskola innebär det här bl. a. att vi endast sparar era personuppgifter under 5 års tid, på grund av bokföringsskäl, samt ifall en gammal elev vill ta en paus och senare komma tillbaka. Det innebär även att ingen utom personalen får ta del av er information. Har du t ex en skuld eller kuggade körprov är det bara vi i personalen som vet om det.

Ni kan känna er säkra hos oss! 

REGLER FÖR OM- OCH AVBOKNING

Det finns en vis tidsram inom vilken man behöver om- eller avboka en bokning för att inte bli debiterad. 
Tidramen är olika beroende på vilken kurs eller typ av lektion det är. 
Nedan hittar du en lista på dessa tidsramar. 

  • Körlektion/utbildningskontroll: minst 25 timmar innan lektionsstart
  • Introduktionskurs: minst 3 vardagar innan kursdagen, senast kl. 17.00. 
  • Riskutbildning 1: minst 2 vardagar innan kursdagen, senast kl. 17.00. 
  • Riskutbildning 2: minst 3 vardagar innan kursdagen, senast kl. 17.00.
  • Teoriprov: minst 2 vardagar innan provet, senast kl. 15.00. 
  • Körprov: minst 2 vardagar innan provet, senast kl. 15.00. 

KÖPVILLKOR

övriga regler och riktlinjer